Privacy voorwaarden

Privacy voorwaarden

Gebruikers Website Vuurbrood
Vuurbrood respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker (per e-mail en/of per contactformulier en/of via de webshop) aan Vuurbrood verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld.
De persoonsgegevens die door u aan Vuurbrood worden verstrekt via de website van Vuurbrood of per e-mail, worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het aangegeven doel, zoals het reageren op informatie- aanvragen. Indien u hierover vragen heeft, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Inzage en correctie gegevens
Gebruikers hebben te allen tijde recht op inzage in hun gegevens. Gebruikers kunnen ons verzoeken om correctie of verwijdering van hun persoonsgegevens. Gebruiker dient bij een correctieverzoek schriftelijk of via e-mail aan te geven welke wijzigingen hij wenst. Verwijdering kan op schriftelijk verzoek van een gebruiker worden doorgevoerd, indien de gegevens van de betreffende gebruiker niet meer dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Vuurbrood brengt gebruikers op de hoogte van doorgevoerde wijzigingen of verwijdering.

Cookies
Evenals andere commerciële websites maakt ook onze website gebruik van de standaard techniek genaamd: ”cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een website op uw computer aangemaakt worden. De cookies bevatten meestal informatie over de acties die u op die website ondernomen hebt: welke voorkeuren u heeft ingesteld en welke pagina’s u heeft bezocht. U kunt in uw webbrowser aangeven of u cookies wilt toestaan of niet.
Bedankt voor uw bezoek aan de Vuurbrood website en het lezen van onze privacy-policy.

Copyright © 2018 Vuurbrood. Alle rechten voorbehouden.

v. 1.0.1.
MRT 2018